Dispozitive medicale decontate CAS

Dispozitive medicale decontate CAS:

  • Canulă treaheală simplă;
  • Scaun cu rotile;

Aceste produse se obțin GRATUIT sau COMPENSATE PARȚIAL prin Casa județeană de asigurări de sănătate în raza căreia aveți domiciliul, pe baza aprobării (deciziei) eliberate de aceasta.
Acte necesare pentru obținerea deciziei Casei județene de asigurări de sănătate:

  • Cerere tip;
  • Document justificativ care să ateste calitatea de asigurat (talon de pensie, adeverință de salariat, cupon de încasare al ajutorului de șomaj etc.);
  • Copie: carte de identitate / buletin de identitate;
  • Prescripția medicală în două exemplare de la medicul specialist (cu menționarea Casei de asigurari de sănătate cu care medicul se află în relație contractuală și numărul contractului);
  • Declarația pe propria raspundere din care să rezulte că deficiența organică sau funcțională nu a apărut în urma unor boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv;
  • Copiii în varstă de până la 14 ani: copie certificat de naștere, adeverință de școlarizare (dacă este cazul).

Casa Națională de Asigurări de Sănătate: Calea Călărașilor, nr. 248, bl. S19, Sector 3, București; Direcția Relații cu Asigurații: Tel. 021-3026200; int. 236 www.cnas.ro.